www.ysolutions.hu
Kezdőlap
Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük lakásszövetkezetünk honlapján!

Bízunk abban, hogy honlapunk segítségére lesz Önnek abban, hogy jobban megismerhesse szövetkezetünket, szolgáltatásainkat, tájékozódhasson az ingatlanát érintő történésekről, eseményekről.

Fontos információk


Tájékoztatjuk a Tisztelt honlap látogatókat, hogy a ,,Letöltések" fül alatt új  oldalt hoztunk létre ,,Letölthető dokumentumok" címen!
Erre a címre kattintva elérhetővé válnak a tag-és tulajdonos társak részére hasznos  nyomtatvány és jogszabály dokumentumok.
A jogszabályok között megtalálható az új lakásszövetkezeti és társasházi törvény,valamint azok módosítása könnyen letölthető formában.
Az itt található összes dokumentum megtekintéséhez és letöltéséhez Adobe Reader
program szükséges

Tájékoztatjuk a  Tisztelt Lakástulajdonosokat, hogy a Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezet 13/2009.(12.15.) számú igazgatósági határozata alapján, 2010.01.01.-jét követően a tárgyhavi közösköltséget a tárgyhó utolsó napjáig késedelmi díj felszámítása nélkül lehet kiegyenlíteni. A közösköltség befizetésével késedelembe eső tag és nem tag tulajdonos a késedelem idejére,   az elmulasztott közös költség után a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat a tárgyhót követő hónap első napjától kerül felszámításra a késedelmes napokra vetítve. A 2010.01.01-jén fennálló nyitó tartozások kiegyenlítésénél is a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.

Tájékoztatás a közös költség fizetéséről

A közös költség fizetés a tag, nem tag tulajdonos kötelessége!
Befizetési határidő: a tárgyhó utolsó napja! 
Bérlő esetében a keletkezett hátralék összegénekmegfizetéséért az érintett tulajdonosnak helytállási kötelezettsége áll fenn.
A 2004.évi CXV. Lakásszövetkezeti Törvény, valamint az Alapszabály rendelkezései szerint a lakásszövetkezet igazgatósága a befizetésével elmaradt tulajdonosokkal az alábbi intézkedéseket teszi:
- Első, 1 havi késedelem esetén fizetési emlékeztetőt, felszólítást küldünk.
- Második, illetve 2 havi késedelem esetén, amennyiben az ismételt felszólítás ellenére sem rendezi tartozását, tartozása a követeléskezelő felé kerül átadásra.
- 3 hónapnak megfelelő hátralék esetén, az ingatlan jelzálágjoggal való megterhelését rendeljük el, a hátralék megfizetésének biztosítékául.
- 150.000,-Ft feletti hátralékba kerülő távhős lakásban élők esetében
kezdeményezzük a szolgáltatónál a
melegvíz szolgáltatás szüneteltetését.
- 3 havi, illetve 150.000,-Ft feletti hátralékot felhalmozó tulajdonos ellen fizetési meghagyási eljárást, valamint végrehajtási eljárást
kezdeményezünk.
A közös költség fizetéssel megromlott életkörülményei miatt késedelembe került tulajdonosoknak javasoljuk a helyi önkormányzat
lakásirodáját (lakásfenntartási támogatás), vagy a  szociális és családsegítő (PálosKároly Szociális Szolgáltató Központ) szolgáltatásait vegyék igénybe.
Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy
a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült minden költség (késedelmi kamat,eljárási díjak,illetékek,végrehajtási díj,postaköltségek,stb.) a hátralékba került tulajdonost terhelik.
A lakóközösség tudomására hozzuk a közös költség tartozókat (személyiségi jogokat figyelembe véve)!


Tájékoztatás bejelentési kötelezettségről
A szövetkezet nyilvántartja a tag és nem tag tulajdonosokat, és a lakás tulajdonjogával, illetve az állandó, vagy időleges használati jogával rendelkező személyt, amennyiben az a szövetkezet felé bejelentésre kerül.
A lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépület lakásának tag, vagy nem tag tulajdonosa
köteles bejelenteni:
a.) lakása tekintetében a tulajdonos változást, lakcímét, az ingatlan - nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatát, illetve a nem természetes személy nyilvános adatát;
b.) a lakását bérlő, használó személy adatát;
c.) a lakásában lakó személyek számát;
d.) haszonélvezettel terhelt tulajdon esetén a haszonélvező személy nevét.
A bejelentések határideje:
a lakás birtokbavételét, illetve a lakásra vonatkozó tulajdonjog, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 nap.
A lakástulajdon után fizetendő közös költség 3 részből áll:
1.) üzemelési - fenntartási költség
2.) vízdíj
3.) felújítási célra véglegesen átadott pénzeszköz (felújítási alap)
A közös költség fizetés a tag, nem tag tulajdonos kötelessége.
Befizetési határidő: a tárgyhó utolsó napja.
Bérlő esetében a keletkezett hátralék megfizetéséért az érintett tag
tulajdonosnak helytállási kötelezettsége áll fenn.
Tulajdonos változás esetén szükséges dokumentumok:
- régi tulajdonos elszámolása, rögzített vízóra állások alapján;
- új tulajdonos tulajdonszerzési,birtokbaadási igazolása(pl.adás-vételi szerződés, halotti anyakönyvi kivonat,hagyatéki határozat,stb.);
- leolvasott vízórák állása, új és régi tulajdonos aláírásával igazolva;
- új tulajdonos nyilvántartási lap kitöltése;
- új tulajdonos egyszeri belépési díjának megfizetése(Alapszabály)


Oldal 8/9 « Előző    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]    Következő »
Bemutatkozás | Általános adatok | Letöltések | Fontos információk | Elérhetőségek
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Adatvédelem
Copyright © 2009. Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezet. Minden jog fenntartva.
Naptár, névnap: 2019. június 16. Jusztin
A Klímabarát Otthon panelpályázatról

A befejeződött pályázati hőszigetelések óta, újabb korszerűsítési pályázatot nem írtak ki! 

Közérdekű elérhetőségek
Ügyfélfogadás:
Hétfő:             9:00 - 11:00
Kedd:              szünetel
Szerda:          9:00 - 11:00
Csütörtök:   13:00 - 16:30
Péntek:           szünetel
FIGYELEM! Aktuális híreink a Fontos információk ablakban

Friss és fontos híreket töltünk fel honlapunk kezdőlapjának Fontos információk ablakában!

Társasházaink, társasházi szolgáltatásaink
Itt közlünk hasznos  információkat társasházi épületeinkkel és társasházkezelési szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
Lakóházkezelés és fenntartás
Épület karbantartási szolgáltatás nyújtása
Házfelügyelői és takarítási feladatok ellátása
Társasházkezelés, közös képviselői feladatok ellátása
Ingatlanok és reklám felületek bérbeadása
Épületek közös tulajdonban keletkezett hibáinak elhárítása, kijavítása